• გვერდი 1 დან
  • 1
ფორუმის მოდერატორი: khvichia  
Forum » ARMY » Military » ქართული არმია (ქართული არმია)
ქართული არმია
jariDate: შაბათი, 2009-12-12, 11:54 PM | Message # 1
გენერალი
Group: Admin
Messages: 217
Reputation: 22
Status: Offline
სახმელეთო ჯარების ამოცანებია:
1. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა;
2. კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სამხედრო ძალებთან ან/და პარტნიორი ქვეყნების საერთაშორისო მრავალეროვნულ ძალებთან ერთობლივი სამშვიდობო, ჰუმანიტარული და სხვა სახის სწავლებებსა და ოპერაციებში მონაწილეობა;
3. საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაში მონაწილეობა;
4. კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო და არასახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომლობა;
5. თავდაცვის მინისტრისა და გაერთიანებული შტაბის უფროსის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ამოცანების შესასრულებლად მზადყოფნა.

სტრუქტურა:
პირველი ქვეითი ბრიგადა - განლაგებულია გორში
მეორე ქვეითი ბრიგადა - განლაგებულია სენაკში
მესამე ქვეითი ბრიგადა - განლაგებულია ქუთაისში
მეოთხე ქვეითი ბრიგადა - განლაგებულია დაბა ვაზიანში
მეხუთე ქვეითი ბრიგადა - განლაგებულია ხელვაჩაურში (დროებითი დისლოკაციის ადგილი) და ხონში
პირველი საარტილერიო ბრიგადა - განლაგებულია დაბა ვაზიანში
მეორე საარტილერიო ბრიგადა - განლაგებულია ხონში
ცალკეული საინჟინრო-მესანგრეთა ბატალიონი - განლაგებულია თბილისში (დროებითი დისლოკაციის ადგილით)
ცალკეული მსუბუქი ქვეითი ბატალიონი - განლაგებულია ადლიაში
ცალკეული საზენიტო-სარაკეტო-საარტილერიო დივიზიონი - განლაგებულია ქუთაისში
ცალკეული კავშირგაბმულობის ბატალიონი - განლაგებულია დაბა საგურამოში
ცალკეული ტექნიკური დაზვერვის ბატალიონი - განლაგებულია ქობულეთში
ცალკეული სამედიცინო ბატალიონი - განლაგებულია დაბა საგურამოში

სახმელეთო ჯარების პირადი შემადგენლობის რიცხოვნობაა 20 548 აქედან 2 176 ოფიცერი, 18 356 სერჟანტი/კაპრალი (საკონტრაქტო) და 16 სამოქალაქო პირი.


 
khvichiaDate: ორშაბათი, 2009-12-14, 10:18 PM | Message # 2
Major
Group: Moder
Messages: 87
Reputation: 1
Status: Offline
საქართველოს სამხედრო-საჰაერო ძალები არის საქართველოს შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში არსებული ჯარის სახეობა.

სამხედრო-საჰაერო ძალების ამოცანებია:
ა) სამხედრო-საჰაერო ძალების სამხედრო ნაწილების საბრძოლო და სამობილიზაციო მზადყოფნა;
ბ) საქართველოს საჰაერო სივრცის სუვერენიტეტის დაცვა და კონტროლი;
გ) საჰაერო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა;
დ) ხმელეთზე და ზღვაზე ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში მონაწილეობის მიღება;
ე) ქვეყნის მნიშვნელოვანი ობიექტებისა და ჯარების დაჯგუფებების საჰაერო თავდაცვა;
ვ) მოწინააღმდეგის სახმელეთო და საზღვაო მიზნების განადგურება ბრძოლის წინა ხაზზე და ტაქტიკურ სიღრმეში. სახმელეთო ჯარებისა და სამხედრო-
ზ) გაერთიანებულ და საერთაშორისო სწავლებებში მონაწილეობა.

სამხედრო-საჰაერო ძალების ფუნქციებია:
ა) ჯარებისა და სამხედრო ტვირთების გადაზიდვა;
ბ) უბედურებაში ჩავარდნილი საფრენოსნო ეკიპაჟების ძებნა და შველა;
გ) ავადმყოფებისა და დაჭრილების საჰაერო გადაყვანა;
დ) სამაშველო ოპერაციებში მონაწილეობის მიღება;
ე) სამხედრო ძალების ხელმძღვანელობისა და ჯარების შეტყობინება საჰაერო თავდასხმის შესახებ;
ვ) მოწინააღმდეგის ცოცხალი ძალის, მიწისზედა და საზღვაო მიზნების განადგურება;
ზ) საჰაერო დესანტის დესანტირება;
თ) საჰაერო დაზვერვის წარმოება.


ხომ ლამაზია ეს საქართველო მაგრამ მე უფრო ლამაზი მინდა !
გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს !
 
khvichiaDate: ორშაბათი, 2009-12-14, 10:19 PM | Message # 3
Major
Group: Moder
Messages: 87
Reputation: 1
Status: Offline
*
საქართველოს შეიარაღებული ძალების ძირითადი ფუნქციები და ამოცანები

საქართველოს შეიარაღებული ძალების (სშძ) დანიშნულება განისაზღვრება "კანონით თავდაცვის შესახებ" (თავი III მუხლი 7) და მოიცავს დამოუკიდებლობის, ტერიტორიული მთლიანობის დაცვასა და საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესრულებას. საქართველოს შეიარაღებული ძალები დემოკრატიული კონტროლის პრინციპის გათვალისწინებით ამ ამოცანებს ახორციელებს თავდაცვის სამინისტროს მითითებებითა და ზედამხედველობის ქვეშ. საქართველოს ეროვნული ინტერესების დაცვის მისიის უზრუნველსაყოფად შეიარაღებული ძალების ძირითად ამოცანებს წარმოადგენს:

• საქართველოს შეიარაღებული ძალების განვითარება;
• ქვედანაყოფების მაღალი მზადყოფნის უზრუნველყოფა;
• ხელისუფლების მიერ მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებების აღსრულება;
• არსებული სამხედრო-პოლიტიკური სიტუაციის გათვალისწინებით საფრთხეების განსაზღვრა;
• შეიარაღებული ძალების სტრუქტურის სრულყოფა;
• საერთაშორისო ხელშეკრულებების და შეთანხმებების მიხედვით სამხედრო თანამშრომლობის გაღრმავება.


ხომ ლამაზია ეს საქართველო მაგრამ მე უფრო ლამაზი მინდა !
გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს !
 
khvichiaDate: ორშაბათი, 2009-12-14, 10:20 PM | Message # 4
Major
Group: Moder
Messages: 87
Reputation: 1
Status: Offline
esa ris rogor unda moxde jarshi
*

სამხედრო სამსახური

სამხედრო სამსახური - ეს არის სახელმწიფო სამსახურის განსაკუთრებული სახე, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყნის დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას.
სამხედრო სამსახურის ოთხი სახე არსებობს - სავალდებულო, საკონტრაქტო, კადრის და სარეზერვო.

სამხედრო სავალდებულო სამსახური

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის მოხდა ევალება საქართველოს ყველა მოქალაქეს. გარდა ამისა, მოქალაქეობის არმქონე, საქართველოში მუდმივად მცხოვრები პირებიც მიიჩნევიან სამხედრო ვალდებულად, რომლებზეც თანაბრად ვრცელდება კანონით დადგენილი სამხედრო ვალდებულების მოხდის ფორმები. რაც შეეხება უცხო სახელმწიფოს მოქალაქეებს, ისინი პირადი განაცხადის საფუძველზე და საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით შეიძლება მიღებულ იქნენ საქართველოს სამხედრო სამსახურში. სავალდებულო სამსახურში იწვევენ 18-დან 27 წლამდე ასაკის მოქალაქეებს.

საკონტრაქტო სამხედრო სამსახური

წვევამდელები, რომელნიც გამოთქვავენ სურვილს, სამხედრო ვალდებულება მოიხადონ საკონტრაქტო (პროფესიული) სამხედრო სამსახურის სახით, ასევე იმ პირებს, რომლებსაც მოხდილი აქვს სამხედრო სავალდებულო სამსახური, ან რომლებიც სარგებლობენ კანონით დაგენილი შეღავათით და გადავადებული აქვთ სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა, შეუძლიათ სურვილის შემთხვევაში შესაბამისი შერჩევის შემდეგ გააფორმონ ხელშეკრულება (კონტრაქტი). კონტრაქტის მოქმედების ვადა ოთხი წელია, ხოლო სამხედრო მოსამსახურის მინიმალური ხელფასი კი 640 ლარი. თანხის რაოდენობა იზრდება წოდების, თანამდებობის და სამხედრო სტაჟის გათვალისწინებით.

საკონტრაქტო სამსახურის გავლის პერიოდში სამხედრო მოსამსახურეს ეძლევა შესაძლებლობა აიმაღლოს პროფესიული მომზადების დონე უცხოელი და ქართველი ინსტრუქტორების დახმარებით, აითვისოს უცხო ენა და მიიღოს მონაწილეობა საერთაშორისო ოპერაციებში.

სამშვიდობო მისიაში მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეს, შეიარაღებული კონფლიქტის ზონაში ყოფნის პერიოდში, ნამსახურობის ერთი დღე ჩაეთვლება ორ დღედ და მიეცემა ფულადი სარგო ორმაგი ოდენობით, ან ფულადი სარგოს ერთმაგი ოდენობა და კომპენსირების მიზნით სამშვიდობო ოპერაციების მაღალი რისკის დონის გათვალისწინებით შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული დანამატი.

როგორ მოვხვდეთ სამხედრო სამსახურში

1. თუ მოქალაქეს შეუსრულდა 18 წელი, კანონმდებლობის შესაბამისად იგი ექვემდებარება სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევას.
2. საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში მიღება წარმოებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე. საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში ჩარიცხვის მსურველი პირები უნდა გამოცხადდნენ შესაბამის შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, რომელსაც ატარებს ეროვნული სასწავლო ცენტრი "კრწანისი".


ხომ ლამაზია ეს საქართველო მაგრამ მე უფრო ლამაზი მინდა !
გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს !
 
khvichiaDate: ორშაბათი, 2009-12-14, 10:21 PM | Message # 5
Major
Group: Moder
Messages: 87
Reputation: 1
Status: Offline
es aris ganatlebis sardloba
*
წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობა უზრუნველყოფს სამხედრო-სასწავლო დაწესებულებათა ინსტიტუციური ბაზის და ორგანიზაციული სფეროს განვითარებას, სწავლებისა და წვრთნების კოორდინაციასა და კონტროლს. სარდლობაზე დაქვემდებარებულ სასწავლო დაწესებულებებში მიმდინარეობს მაღალკვალიფიციური საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პროფესიული სამხედრო მოსამსახურეთა მომზადებას:

1. თავდაცვის ეროვნული აკადემია – ოფიცრის პროფესიული განათლება;
2. საჩხერის სამთო მომზადების სკოლა – სამხედრო კადრების მომზადება და გადამზადება ალპინიზმისა და სამთო-ტაქტიკური მიმართულებით;
3. ეროვნული სასწავლო ცენტრი კრწანისი- ჯარისკაცთა საწყისი სამხედრო და სპეციალიზებული მომზადება;
4. სერჟანტთა სკოლა – სერჟანტთა პროფესიული მომზადება და გადამზადება;
5. ჯავშანსატანკო სკოლა – მექანიზირებული და სატანკო ქვედანაყოფების ეკიპაჟების მომზადება.


ხომ ლამაზია ეს საქართველო მაგრამ მე უფრო ლამაზი მინდა !
გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს !
 
jariDate: სამშაბათი, 2009-12-15, 10:06 PM | Message # 6
გენერალი
Group: Admin
Messages: 217
Reputation: 22
Status: Offline
ha bijo saiti anxe WWW.MOD.GOV.GE ? biggrin

 
khvichiaDate: ოთხშაბათი, 2009-12-16, 11:12 PM | Message # 7
Major
Group: Moder
Messages: 87
Reputation: 1
Status: Offline
biggrin magi saiti vici ukve 1 welia D:

ხომ ლამაზია ეს საქართველო მაგრამ მე უფრო ლამაზი მინდა !
გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს !
 
jariDate: ხუთშაბათი, 2009-12-17, 12:32 PM | Message # 8
გენერალი
Group: Admin
Messages: 217
Reputation: 22
Status: Offline
mec daaxloebit biggrin

 
Forum » ARMY » Military » ქართული არმია (ქართული არმია)
  • გვერდი 1 დან
  • 1
ძებნა: