ნავიგაცია

ძებნა
რეკლამა
ტოპ მომხმარებლები
Admin
Generalissimo
სიახლე:
კომენტარი:
პოსტი:
1503
237
217

Checked
Major
სიახლე:
კომენტარი:
პოსტი:
215
207
29

Moder
Major
სიახლე:
კომენტარი:
პოსტი:
122
185
87

Admin
Colonel general
სიახლე:
კომენტარი:
პოსტი:
51
93
11

Checked
Private
სიახლე:
კომენტარი:
პოსტი:
27
49
5

მინი ჩათი
500
P-51C Vs. ME-262
<- P-51C
<--- ME-262
jer daviwyot P-51C mustangis upiratesobebit: mustangi ufro manevrirebadia da ufro magla afrinevs. samagierod ME-262- turboreaqtiuli dzra aqvs da ufro swrafad dafrinevS. ME-262-is 4 cali 30mm saaviacio qvemexo 6 cali mustangis 12.7 mm tyviamfrqvevebis winaagmdeg.
gadamrjvebuli: ME-262

1) ავტორი: temo
rom icode p 51ma sakmaod bevri me 262 Camoyara , maSindeli reaqtiuli Zrava Zaan arasaimedo iyo , cecxli ekideboda patara momatebisas , sakmaod dabali aCqareba hqonda me 262 da simaRlis AReba p51 SedarebiT

ავტორიზაცია
ლოგინი:
პაროლი:
ადმინებთან კონტაქტი

რეკლამა

Save
სტატისტიკა
მეგობრები
შენი ლინკი აქ! ~ WEB-ARMY.TK
შენი ლინკი აქ! ~ WEB-ARMY.TK
შენი ლინკი აქ! ~ WEB-ARMY.TK
შენი ლინკი აქ! ~ WEB-ARMY.TK
შენი ლინკი აქ! ~ WEB-ARMY.TK
შენი ლინკი აქ! ~ WEB-ARMY.TK
შენი ლინკი აქ! ~ WEB-ARMY.TK
შენი ლინკი აქ! ~ WEB-ARMY.TK

Copyright © 2009
Designed By WEB-ARMY.TK Administration

GeorgianSoulja