ნავიგაცია

ძებნა
რეკლამა
ტოპ მომხმარებლები
Admin
Generalissimo
სიახლე:
კომენტარი:
პოსტი:
1503
237
217

Checked
Major
სიახლე:
კომენტარი:
პოსტი:
215
207
29

Moder
Major
სიახლე:
კომენტარი:
პოსტი:
122
185
87

Admin
Colonel general
სიახლე:
კომენტარი:
პოსტი:
51
93
11

Checked
Private
სიახლე:
კომენტარი:
პოსტი:
27
49
5

მინი ჩათი
500
rusuli gadacema
am wutas vuyure rusul gadacemas sadac rusma (!) eqspertma sul ricxvebit tqva tu vin ra raodenobis teqnika sheisyida ommamde. turme rusets omisatvis mzadeba ara nacionaluri partiis mosvlis mere dauywia 2003w. aramed 2002 wlis neomdershi. agretze chveni biujetis 25% daixarja armiaze xolo afxazebis ki 150%. sul 100%. anu turme rusebs sheuiaragebiatafxazebi. agretve qartvelebma gamoaqveynes gardacvlilta zusti saxelebi da mati dabadebis tarigebi. xolo rusetshi ki amis msgavsi araferi ar momxdara. man agretve daiwyo gamodzieba da ukve 650 dagupulamde avida. aqedan 100-mde mshvidobiani mosaxlaq. gamodis rom 550 rusi jariskacia mkvdari. man agretve daasaxela is faqti, tu rogor daiwyo omi. turme rus generlebs gauciat brdzaneba samshvidoboebis ert-erti batalionisatvis daiwyet srolao. batalionis metaurma es shetyobineba gadaamowma da brdzaeba sheasrula. gadacemis dros agretve iyo gamokithva. gamokitkhulta 81% tvlida, rom agresori ruseti iyo (gamokitkhvashi mxolod rusebo monawileobdnen). xolo shemdeg kitkhvaze tu vin ufro meti tanxebi daxarja sheiaragebaze 90% rusets misca xma xolo 10% ki saqartvelos wink naxet ra magrebi vart wink xolo kitkhvaze am jactan ratom gaavrcela es informacia man upasuxa, rom amas imisatvis aketebs rom xalxs daanaxvos vin daikida fexeze rusi jariskacebi.
ავტორიზაცია
ლოგინი:
პაროლი:
ადმინებთან კონტაქტი

რეკლამა

Save
სტატისტიკა
მეგობრები
შენი ლინკი აქ! ~ WEB-ARMY.TK
შენი ლინკი აქ! ~ WEB-ARMY.TK
შენი ლინკი აქ! ~ WEB-ARMY.TK
შენი ლინკი აქ! ~ WEB-ARMY.TK
შენი ლინკი აქ! ~ WEB-ARMY.TK
შენი ლინკი აქ! ~ WEB-ARMY.TK
შენი ლინკი აქ! ~ WEB-ARMY.TK
შენი ლინკი აქ! ~ WEB-ARMY.TK

Copyright © 2009
Designed By WEB-ARMY.TK Administration

GeorgianSoulja